เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

18 พฤษภาคม 2564 พลเอก ธิติชัย เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร พร้อมด้วย พลโท นักรบ บุญบัวทอง และคณะ ตัวแทนนักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 24 กองบัญชาการกองทัพไทย มอบสิ่งของและเวชภัณฑ์ ให้กับ กรมยุทธบริการทหาร/ศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ COVID-19 ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง โดยมี พลโท อรรณพ ลาภชุ่มศรี เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นผู้รับมอบ

โดยได้มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100 กล่อง อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 300 ชุด แอลกอฮอล์แบบพกพา จำนวน 60 ชิ้น เครื่องดื่มเกลือแร่ จำนวน 600 ขวด และน้ำดื่ม 500 ml. จำนวน 400 ขวด ณ กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ COVID-19 ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID-19 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อไป