เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

6 ธันวาคม 2561 พลเอก ชัยชนะ  นาคเกิด เสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ พลตรี Jaromir Sebesta ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐเช็ก ประจำกรุงเทพฯ ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย