เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

18 มกราคม 2562 พลเอก ชัยชนะ  นาคเกิด เสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในโอกาสวันกองทัพไทย ประจำปี พ.ศ.2562 ณ กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย กรมการสื่อสารทหาร ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร