เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

22 พฤษภาคม 2562 พลเอก ชัยชนะ  นาคเกิด เสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ พลโท Yacoub Hassan Mohamed เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย