เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

3 มิถุนายน 2562 พลเอก วีรชัย  อินทุโศภน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
 
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ เพื่อน้อมฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีข้าราชการกองทัพไทย ข้าราชการตำรวจ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
 
การจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี พร้อมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดิน โดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 42 รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ นอกจากนี้ กองทัพไทยยังได้มีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ กิจกรรมการลงนามถวายพระพร กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ด้อยโอกาส และกิจกรรมอาเศียรวาท สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก