เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

6 มิถุนายน 2562 พลอากาศเอก ไพศาล  น้ำทับทิม รองเสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ พันเอก Ricardo B Bayhon ผู้ช่วยทูตทหารฟิลิปปินส์ประจำกรุงเทพฯ เพื่ออำลาตำแหน่งและแนะนำ พันเอก Dean Mark F Mamaril PA (GSC) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งสืบแทน ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย