เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

14 สิงหาคม 2562 พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่าง 13 – 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย