เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

27 สิงหาคม 2562 พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ นาง Virginia Gamba ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติเรื่องเด็กและการขัดกันด้วยอาวุธ (Special Representative of the Secretary - General for Children and Armed Conflict) เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมประชุมประจำปีขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย