เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

28 สิงหาคม 2562 พลเอก บัณฑิตย์  บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลตำรวจจัตวา Soe Naing Oo ผู้แทนกรมตำรวจเมียนมาและคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมของศูนย์ทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร เพื่อเตรียมการจัดตั้งศูนย์ทุ่นระเบิดของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย