เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

9 กันยายน 2562 พลเอก บัณฑิตย์  บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับคณะแพทย์ทหารลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมการประชุมหารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนความรู้ทางการแพทย์ทหารระหว่างกองทัพไทย - กองทัพลาว ครั้งที่ 1 ระหว่าง 9 - 13 กันยายน 2562 ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย