เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

12 กันยายน 2562 พลเอก ปริพัฒน์  ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ พลจัตวา Frank BARRERA ผู้บัญชาการกองกำลังทหารฝรั่งเศสประจำนิวแคลิโดเนีย เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมประชุม INDO - PACIFIC Armies Chiefs Conference ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย