เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

12 พฤศจิกายน 2562 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ พลเรือตรี Michael Studeman เจ้ากรมข่าวทหาร กองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโด - เเปซิฟิก เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่าง 11-13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย