เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

4 มีนาคม 2563 พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ นายไมเคิล ฮีธ (Mr. Michael Heath) อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เดินทางมาเยี่ยมชมการฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย การฝึกคอบร้าโกลด์ 20 ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา