เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

5 มีนาคม 25563 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร ประธานฝ่ายไทย พร้อมด้วย นายไมเคิล จี. ดีซอมเบร (H.E. Mr. Michael G. Desombre) เอกอัครราชทูตสหรัฐ อเมริกาประจำประเทศไทย ประธานฝ่ายสหรัฐฯ นายเควิน ฉ็อก (H.E. Mr. Kevin Cheok) เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ประธานฝ่ายสิงคโปร์ พลโท เฮอร์แมน สเตซี่ แคลร์ดี (LTG H. Stacy Clardy) ผู้บัญชาการกำลังรบนอกประเทศ นาวิกโยธินที่ 3 และผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธิน ประจำประเทศญี่ปุ่น ร่วมกันเป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนในการฝึกคอบร้าโกลด์ 20 ณ โรงเรียนบ้านกร่าง จังหวัดพิษณุโลก