เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

8 พฤษภาคม 2563 พลเรือเอก พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์  รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยผู้แทนบริษัทไทย-พีพี อาร์ จำกัด ส่งมอบห้องหัตถการความดันลบ (Negative Pressure) ห้องตรวจปลอดเชื้อ Contel ARI Unit ให้แก่โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อให้โรงพยาบาลได้นำไปใช้ประโยชน์และป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ จากการติดเชื้อโควิด -19 โดยมี พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้รับมอบ
ทั้งนี้ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฯ ได้ประสานงาน และแจ้งความจำนงมายังสำนักงานแพทย์ทหารกรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ในการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ โดยได้มาตรฐานระบบวิศวกรรม HVAC และมาตรฐาน Medical Grade ออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดย ASHRAE Certified ProfessionalsHFDP (Healthcare Facility Design Professional Certification) 
โดยกองบัญชาการกองทัพไทยได้รับมอบห้องหัตถการความดันลบ (NegativePressure) จากบริษัทไทย-พีพี อาร์ จำกัด เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและได้ดำเนินการมอบให้โรงพยาบาลอากากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ไว้ใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์ต่อไป