เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

13 พฤษภาคม 2563 พลเอกชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรอง จากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ

โดยปริมาณโลหิตที่ได้รับการบริจาคทั้งหมดในวันนี้ มีจำนวน 60,000 ซีซี และเมื่อรวมกับยอดรวมของทั้งโครงการฯ ที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้ จึงทำให้มีปริมาณโลหิตรวมจำนวนทั้งสิ้น 154,000 ซีซี ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทย จะยังคงจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าวอย่างเนื่องเพื่อช่วยลดการขาดแคลนโลหิตสำรองของศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในระยะยาวต่อไป