เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

1 มิถุนายน 2563 พลเอกชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองบางตลาด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมการประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรี การประปานครหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เขตหลักสี่ และสำนักการระบายน้ำ กทม. จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อร่วมพัฒนาคลองบางตลาด โดยมีกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย ข้าราชการทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 640 คน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 พื้นที่ ระยะทาง 9,400 เมตร ประกอบด้วย โซน A จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึง ถนนติวานนท์ โซน B จากถนนติวานนท์ ถึง ซอยสามัคคี 47 โซน C จาก ซอยสามัคคี ถึง ถนนประชาชื่น และโซน D จาก ถนนประชาชื่น ถึง คลองเปรมประชากร มีกิจกรรมประกอบด้วย การกำจัดผักตบชวา การปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันการเกิดน้ำท่วมในบริเวณพื้นที่เสี่ยง โดยรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลผู้ปฏิบัติงานในการกำจัดผักตบชวา ณ บริเวณห้าง One One Food Avanue อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในโอกาสนี้ด้วย สำหรับการพัฒนาคลองบางตลาดในครั้งนี้ จะสามารถแก้ไขปัญหาในการระบายน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน ทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่าย ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลองให้มีความสะอาดสวยงาม ปราศจากขยะมูลฝอยเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป