เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

24 มิถุนายน 2563 พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรอง จากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย