เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

วันที่ ๑๗ ก.พ.๖๔ เวลา ๑๐๓๐ - ๑๒๐๐ พล.อ. สุภรัตน์ เงินบำรุง ผอ.ศปร. ให้การต้อนรับคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบาย ผบ.ทสส. ซึ่งเข้าเยี่ยมชมส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานกับ ศปร. โดยมี พล.อ. ณตฐพล บุญงาม ปธ.คกนท.๖๔ เป็นหัวหน้าคณะฯ