เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

วันที่ ๒๕ ก.พ.๖๔ .ศปร.โดย พ.ท.หญิง โสภิตา พุ่มดียิ่ง จิตอาสา ๙๐๔ รหัส B-023 ร่วมกิจกรรม : จิตอาสาภัยพิบัติ ณ ฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริ บ้านบ่อหวี จ.ราชบุรี
โดยร่วมกับชุดเฉพาะกิจ หน่วยดับไฟป่า ร่วมกันทำแนวกันไฟ บริเวณสวนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และบริเวณป่าไผ่ของฟาร์มตัวอย่าง ในพระราชดำริฯ บ้านบ่อหวี