เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

วันที่ ๒๖ ก.พ.๖๔ ศปร.โดย พ.ท.หญิง โสภิตา พุ่มดียิ่ง จิตอาสา ๙๐๔ รหัส B-023 ร่วมกิจกรรม : ทำบล็อกแปลงผัก ณ ฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริ บ้านบ่อหวี จ.ราชบุรี
ช่วงเช้ามีทำบุญที่วัดบ่อหวี เนื่องในวันมาฆบูชา