เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

วันที่ ๓ มี.ค.๖๔ ศปร. ได้นำผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ จากบ้านพอเพียง ศปร. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด “ธงน้ำเงิน” ประจำเดือน มี.ค.๖๔ ณ บก.ทท.