เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

วันที่ ๑๒ มี.ค.๖๔ พล.อ. สุภรัตน์ เงินบำรุง ผอ.ศปร. และคณะผู้บังคับบัญชา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เพื่อศึกษารูปแบบของนิทรรศการที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ โดยมีเทคโนโลยีการนำเสนอที่ทันสมัยและนำมาปรับใช้กับโครงการปรับปรุงนิทรรศการฯ ของ ศปร. ในอนาคต