เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

วันที่ ๑๖ มี.ค.๖๔ พล.อ. สุภรัตน์ เงินบำรุง ผอ.ศปร. ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีสงฆ์ เนื่องในงานวันสถาปนา บก.ทท. ประจำปี ๒๕๖๔ ณ บก.ทท. โดยมี ผบ.ทสส. เป็นประธานฯ