เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

โครงการ “กองทัพไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤต COVID-19” โดย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นโลหิตสำรองในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564

สำหรับผลการดำเนินโครงการฯ ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 มีกำลังพลที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต จาก กองบัญชาการกองทัพไทย 93 นาย กองทัพบก 436  นาย กองทัพเรือ 259 นาย และกองทัพอากาศ 104 นาย รวมยอดกำลังพลร่วมบริจาค 892 นาย จำนวนโลหิต 368,800 มิลลิลิตร ปริมาณโลหิตสะสม 7,540,885 มิลลิลิตร