เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

โครงการ “กองทัพไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤต COVID-19” โดย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นโลหิตสำรองในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564

สำหรับผลการดำเนินโครงการฯ ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 มีกำลังพลที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต จาก กองบัญชาการกองทัพไทย 91 นาย กองทัพบก 1,192 นาย กองทัพเรือ 207 นาย และกองทัพอากาศ 135 นาย รวมยอดกำลังพลร่วมบริจาค 1,625 นาย จำนวนโลหิต 546,300 มิลลิลิตร ปริมาณโลหิตสะสม 12,947,120 มิลลิลิตร