เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

โครงการ “กองทัพไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤต COVID-19” โดย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นโลหิตสำรองในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

สำหรับผลการดำเนินโครงการฯ ประจำวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 มีกำลังพลที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต จาก กองบัญชาการกองทัพไทย 516 นาย กองทัพบก 4,624 นาย กองทัพเรือ 1,071 นาย และกองทัพอากาศ 798 นาย รวมยอดกำลังพลประจำสัปดาห์ร่วมบริจาค 7,009 นาย จำนวนโลหิตประจำสัปดาห์ 2,911,415 มิลลิลิตร ปริมาณโลหิตสะสม 13,346,870 มิลลิลิตร