เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

โครงการ “กองทัพไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤต COVID-19” โดย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นโลหิตสำรองในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

สำหรับผลการดำเนินโครงการฯ ประจำวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 มีกำลังพลที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต จาก กองบัญชาการกองทัพไทย 456 นาย กองทัพบก 937 นาย กองทัพเรือ 750 นาย และกองทัพอากาศ 385 นาย รวมยอดกำลังพลประจำสัปดาห์ร่วมบริจาค 2,528 นาย จำนวนโลหิตประจำสัปดาห์ 1,095,700 มิลลิลิตร ปริมาณโลหิตสะสม 17,872,770 มิลลิลิตร