เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

โครงการ “กองทัพไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤต COVID-19” โดย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นโลหิตสำรองในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2564

สำหรับผลการดำเนินโครงการฯ ประจำวันที่ 15-19 มีนาคม พ.ศ.2564 มีกำลังพลที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต จาก กองบัญชาการกองทัพไทย 455 นาย กองทัพบก 1,517 นาย กองทัพเรือ 541 นาย และกองทัพอากาศ 483 นาย รวมยอดกำลังพลประจำสัปดาห์ร่วมบริจาค 2,996 นาย จำนวนโลหิตประจำสัปดาห์ 1,259,180 มิลลิลิตร ปริมาณโลหิตสะสม 19,131,950 มิลลิลิตร