เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

โครงการ “กองทัพไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤต COVID-19” โดย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นโลหิตสำรองในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

สำหรับผลการดำเนินโครงการฯ ประจำวันที่ 22-26 มีนาคม 2564 มีกำลังพลที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต จากกองบัญชาการกองทัพไทย 454 นาย กองทัพบก 615 นาย กองทัพเรือ 671 นาย และกองทัพอากาศ 757 นาย รวมยอดกำลังพลประจำสัปดาห์ร่วมบริจาค 2,497 นาย จำนวนโลหิตประจำสัปดาห์ 1,083,200 มิลลิลิตร ปริมาณโลหิตสะสม 20,215,150 มิลลิลิตร