เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

โครงการ “กองทัพไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤต COVID-19” โดย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นโลหิตสำรองในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

สำหรับผลการดำเนินโครงการฯ ประจำวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 มีกำลังพลที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต จาก กองบัญชาการกองทัพไทย 319 นาย กองทัพบก 2,442 นาย กองทัพเรือ 849 นาย และกองทัพอากาศ 451 นาย รวมยอดกำลังพลประจำสัปดาห์ร่วมบริจาค 4,061 นาย จำนวนโลหิตประจำสัปดาห์ 2,013,600 มิลลิลิตร ปริมาณโลหิตสะสม 32,141,525 มิลลิลิตร