เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

โครงการ “กองทัพไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤต COVID-19” โดย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นโลหิตสำรองในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  2 กรกฎาคม 2564

สำหรับผลการดำเนินโครงการฯ ประจำวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2564 มีกำลังพลที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต จาก กองบัญชาการกองทัพไทย 288 นาย กองทัพบก 1,467 นาย กองทัพเรือ 534 นาย และกองทัพอากาศ 429 นาย รวมยอดกำลังพลประจำสัปดาห์ร่วมบริจาค 2,718 นาย จำนวนโลหิตประจำสัปดาห์ 1,159,650 มิลลิลิตร ปริมาณโลหิตสะสม 33,301,175 มิลลิลิตร