เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

โครงการ “กองทัพไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤต COVID-19” โดย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นโลหิตสำรองในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564


สำหรับผลการดำเนินโครงการฯ ประจำวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 มีกำลังพลที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต จากกองบัญชาการกองทัพไทย 128 นาย กองทัพบก 931 นาย กองทัพเรือ 614 นาย และกองทัพอากาศ 403 นาย รวมยอดกำลังพลประจำสัปดาห์ร่วมบริจาค 2,076 นาย จำนวนโลหิตประจำสัปดาห์ 904,940 มิลลิลิตร ปริมาณโลหิตสะสม 35,690,082 มิลลิลิตร