เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

โครงการ “กองทัพไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤต COVID-19” โดย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นโลหิตสำรองในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 สำหรับผลการดำเนินโครงการฯ ประจำวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 มีกำลังพลที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต จาก กองบัญชาการกองทัพไทย 179 นาย กองทัพบก 1,067 นาย กองทัพเรือ 546 นาย และกองทัพอากาศ 570 นาย รวมยอดกำลังพลประจำสัปดาห์ร่วมบริจาค 2,362 นาย จำนวนโลหิตประจำสัปดาห์ 1,010,050 มิลลิลิตร ปริมาณโลหิตสะสม 36,700,132 มิลลิลิตร