เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

โครงการ “กองทัพไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤต COVID-19” โดย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นโลหิตสำรองในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 สำหรับผลการดำเนินโครงการฯ ประจำวันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 มีกำลังพลที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต จาก กองบัญชาการกองทัพไทย 196 นาย กองทัพบก 1,063 นาย กองทัพเรือ 553 นาย และกองทัพอากาศ 485 นาย รวมยอดกำลังพลประจำสัปดาห์ร่วมบริจาค 2,297 นาย จำนวนโลหิตประจำสัปดาห์ 1,002,050 มิลลิลิตร ปริมาณโลหิตสะสม 37,702,182 มิลลิลิตร