เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

โครงการ “กองทัพไทยร้อยดวงใจ สู้ภัย COVID บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา" ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นโลหิตสำรองในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564
 สำหรับผลการดำเนินโครงการฯ ประจำวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564 มีกำลังพลที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต จาก กองบัญชาการกองทัพไทย 106 นาย กองทัพบก 703 นาย กองทัพเรือ 548 นาย และกองทัพอากาศ 326 นาย รวมยอดกำลังพลประจำสัปดาห์ร่วมบริจาค 1,683 นาย จำนวนโลหิตประจำสัปดาห์ 733,700 มิลลิลิตร ปริมาณโลหิตสะสม 39,099,572 มิลลิลิตร