เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

โครงการ “กองทัพไทยร้อยดวงใจ สู้ภัย COVID บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา" ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นโลหิตสำรองในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2565
สำหรับผลการดำเนินโครงการฯ ประจำวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 มีกำลังพลที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต จาก กองบัญชาการกองทัพไทย 69 นาย กองทัพบก 632 นาย กองทัพเรือ 307 นาย และกองทัพอากาศ 237 นาย รวมยอดกำลังพลประจำสัปดาห์ร่วมบริจาค 1,245 นาย จำนวนโลหิตประจำสัปดาห์ 545,650 มิลลิลิตร ปริมาณโลหิตสะสม 39,645,222 มิลลิลิตร