เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

โครงการ “กองทัพไทยร้อยดวงใจ สู้ภัย COVID บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา" ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นโลหิตสำรองในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

สำหรับผลการดำเนินโครงการฯ ประจำวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564 มีกำลังพลที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต จาก กองบัญชาการกองทัพไทย 316 นาย กองทัพบก 1,415 นาย กองทัพเรือ 411 นาย และกองทัพอากาศ 561 นาย รวมยอดกำลังพลประจำสัปดาห์ร่วมบริจาค 2,703 นาย จำนวนโลหิตประจำสัปดาห์ 1,200,775 มิลลิลิตร ปริมาณโลหิตสะสม 40,845,997 มิลลิลิตร