เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

โครงการ “กองทัพไทยร้อยดวงใจ สู้ภัย COVID บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา" ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นโลหิตสำรองในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

สำหรับผลการดำเนินโครงการฯ ประจำวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2564 มีกำลังพลที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต จาก กองบัญชาการกองทัพไทย 249 นาย กองทัพบก 1,707 นาย กองทัพเรือ 457 นาย และกองทัพอากาศ 246 นาย รวมยอดกำลังพลประจำสัปดาห์ร่วมบริจาค 2,659 นาย จำนวนโลหิตประจำสัปดาห์ 1,135,100 มิลลิลิตร ปริมาณโลหิตสะสม 41,981,097 มิลลิลิตร