ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

เข้าชมเว็บไซต์ กองบัญชาการกองทัพไทย | หนังสือของพ่อ