กิจกรรมผู้บัญชาการทหารสูงสุด
5 ธันวาคม 2560
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และภริยา ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และ สามเณร จำนวน 901 รูป ถวายพระ ราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม พรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560
กิจกรรมผู้บัญชาการทหารสูงสุด
4 ธันวาคม 2560 
กองบัญชาการกองทัพไทยจัด กิจกรรม น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณา ธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้าย วันเฉลิมพระชนม พรรษา 5 ธันวาคม 2560 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
   
กิจกรรมผู้บัญชาการทหารสูงสุด
30 พฤศจิกายน 2560
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบาย การปฏิบัติงาน ให้กับกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการ ทหารเรือนำผู้บังคับบัญชาระดับสูง และผู้บังคับหน่วย ของกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการ กองทัพเรือ
กิจกรรมผู้บัญชาการทหารสูงสุด
30 พฤศจิกายน 2560
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้ กับกองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ นำผู้บังคับ บัญชาระดับสูง และผู้บังคับหน่วย ของกองทัพอากาศ ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ