7 ธันวาคม 2560
พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พันเอก Bruno Wolfensberger ประธานคณะ กรรมการกีฬายิงปืน สภากีฬาทาง ทหารแห่งประเทศไทย ณ ห้อง รับรอง 62
28 พฤศจิกายน 2560
พลเรือเอก สายันต์ ประสงค์สำเร็จ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ประธานการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประสบการณ์การทำงานที่ทัพเรือ ภาคที่3” โดยมี กำลังพลกองบัญชา การ กองทัพไทยร่วมฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมอาคาร 15 กองบัญชาการกองทัพไทย
 
   
25 พฤศจิกายน 2560
พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รอง​เสนาธิ การทหาร และคณะ พร้อมกำลังพล​ จำนวน​ 120​ นาย​ ร่วมพิธีมหามงคล บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศ ถวายพระ บาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า อยู่หัว​ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช​ บรมนาถบพิตร​
22 พฤศจิกายน 2560
พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รองเสนา ธิการทหาร ให้การต้อนรับคณะผู้ เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการ กอง ทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ 9 ในโอกาสเยี่ยมชม การปฏิบัติงาน ของกองบัญชาการ กองทัพไทย