กิจกรรมผู้บัญชาการทหารสูงสุด
7 ธันวาคม 2560 พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางเยือนประเทศมาเลเซีย อย่างเป็นทางการ ระหว่าง 5 - 7 ธันวาคม 2560 โดยมี พลเอก Tan Sri Raja Mohamed Affandi bin Raja Mohamed Noor ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย ให้การต้อนรับ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กระชับความสัมพันธ์ และหารือข้อราชการเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง กองทัพไทย และกองทัพมาเลเซีย ในการนี้กองทัพมาเลเซียได้จัดพิธีตรวจแถว กองทหารเกียรติยศ ณ กระทรวงกลาโหมมาเลเซีย เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด