เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 

act title1

 4 พฤษภาคม 2566 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีผู้บังคับบัญชาและกำลังพลกองบัญชาการกองทัพ...

อ่านต่อ

1 พฤษภาคม 2566 พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี/ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ "สานใจไทยสู่ใจใต้" รุ่นที่ 40 โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ...

อ่านต่อ

1 พฤษภาคม 2566 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลเรือเอก Samuel J. Paparo ผู้บัญชาการกองเรือสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นแปซิฟิก เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการใน...

อ่านต่อ
การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

26 เมษายน 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บัญชาการทหารบ...

อ่านต่อ

25 เมษายน 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญ...

อ่านต่อ

7 เมษายน 2566 พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการและกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห...

อ่านต่อ

4 เมษายน 2566 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล สังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

อ่านต่อ

31 มีนาคม 2566 พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ นายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค (Robert F. Godec) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับเพื่อแนะนำตัว ณ...

อ่านต่อ


act title2

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พลโท สุรศักดิ์ พุทธสุวรรณ เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร เข้าร่วมพิธี

26 พฤษภาคม 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พลโ... อ่านต่อ

25 พฤษภาคม 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พลโท ชาติชาย ชัยเ... อ่านต่อ

24 พฤษภาคม 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พลอากาศตรี ดิเรก อ... อ่านต่อ

23 พฤษภาคม 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พลตรี บุรวัธน์ คุป... อ่านต่อ

23 พฤษภาคม 2566 พลเอก กนกพงษ์ จันทร์นวล รองเสนาธิการทหาร ในฐานะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะประธานมูลนิธิฯ ในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนซึ่งกำลังศึ... อ่านต่อ

22 พฤษภาคม 2566 พลเอก อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ รองเสนาธิการทหาร ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม Field Training Exercise (FTX) กลุ่มการฝึกด้านกิจการพลเรือน การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2566 (กฝกร.กฝร.66) ที่มีส่วนราช... อ่านต่อ

22 พฤษภาคม 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พลเรือตรี สนั่น โพ... อ่านต่อ

19 พฤษภาคม 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พลโท ชัยพล นิยะส... อ่านต่อ

  

"ตอนที่ 1 ภารกิจพิทักษ์ รักษา ปกป้อง

และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์"

"ตอนที่ 3 การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง

กับมิตรประเทศ"

 "กองทัพไทย ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินกลางทะเล"

 

 "บรรยายพิเศษ การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นดิจิทัล (บก.ทท.)"

"ตอนที่ 2 การป้องกันประเทศ

และรักษาความมั่นคงของรัฐ"

"ตอนที่ 4 การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน"

 

"สารคดีพิเศษ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

กองบัญชาการกองทัพไทย ครบ 63 ปี วันที่ 16 มีนาคม 2566"

"กองทัพไทยแก้ปัญหา PM2.5 และหมอกควัน/ไฟป่า"