เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

act title1

16 พฤศจิกายน 2561 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่กำลังพลกรมยุทธบริการทหาร และสำนักงานยุทธโยธาทหาร โดยมี... อ่านต่อ

14 พฤศจิกายน 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ เพื่อแนะนำตัวภายหลังเข้าดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดและกระชับความสัมพันธ์ระหว่... อ่านต่อ

12 พฤศจิกายน 2561 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และมอบนโยบายการปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร และบทบาทของกองทัพในการสนับสนุนการดำเนินการของรั... อ่านต่อ

9 พฤศจิกายน 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ นาย Tahamoana Macpherson เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ในโอกาสพบปะเพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการ... อ่านต่อ

9 พฤศจิกายน 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี พลตำรวจตรี สมพงษ์ ชิงดวง รักษาการแทน ผู้บัญชาการตำรวจตร... อ่านต่อ

9 พฤศจิกายน 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่กองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ ... อ่านต่อ

8 พฤศจิกายน 2561 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และภริยา ให้การต้อนรับ คณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ ประจำกรุงเทพฯ และภริยา จำนวน 25 ประเทศ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งให... อ่านต่อ

7 พฤศจิกายน 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2561 ณ วัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ... อ่านต่อ

31 ตุลาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่กองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ผู้บัญชาการทหารเรือ นำผู้บังคับบัญชาระดับสูงและผู้บังคับ... อ่านต่อ

30 ตุลาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่กองทัพบก โดยมี พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก นำผู้บังคับบัญชาระดับสูงและผู้บังคับหน่วย... อ่านต่อ

23 ตุลาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และนายกสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย... อ่านต่อ

19 ตุลาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ... อ่านต่อ


act title2

14 พฤศจิกายน 2561 พลเอก ชัยชนะ  นาคเกิด เสนาธิการทหาร เป็นประธานจัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิด “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” โดยมี ผู้แทนจากกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากา... อ่านต่อ

8 พฤศจิกายน 2561 พลเอก ปริญญา ขุนนาศรี รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานเปิดโครงการ "พลทหารกองทัพไทย ปลอดภัยจากการฝึก" โดยจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ทางการแพทย์ แก่ ทหารกองประจำการ และการบริจาคโลหิตเพื... อ่านต่อ

6 พฤศจิกายน 2561 พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เพื่อรับทราบการดำเนินงานที่สำคัญและปั... อ่านต่อ

27 ตุลาคม 2561 พลเอก วีรชัย  อินทุโศภน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 34 โดยมี พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานคณะกรรม... อ่านต่อ

26 ตุลาคม 2561 พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60 โดยมี พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกัน... อ่านต่อ

25 ตุลาคม 2561 พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองเสนาธิการทหาร ตรวจเยี่ยมกรมกิจการพลเรือนทหาร เพื่อรับทราบข้อมูลการปฏิบัติราชการและปัญหาข้อขัดข้อง โดยรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ และเยี่ยมชมการปฏิบัต... อ่านต่อ

22 ตุลาคม 2561 พลเอก บัณฑิตย์  บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำคณะนายทหารผู้ใหญ่ กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปภารกิจการจั... อ่านต่อ

13 ตุลาคม 2561 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการท... อ่านต่อ

 ระบบเชือมโยง ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น กองบัญชาการกองทัพไทย   ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

banner libary  banner rtarf news

 

การเปิดเผยราคากลางการจ้างบริการขนส่ง สป.เอฟ.เอ็ม.เอส ให้แก่ ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
คณะกรรมาธิการบริหาราชการแผ่นดิน เปิดรับข้อคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเทียบตำแหน่งของข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (คลิก เพื่อตอบแบบสอบถาม
ประกาศ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thethaibar.or.th สมารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๑ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๘๘๗ ๖๘๐๑ - ๗ ต่อ ๑๐๑, ๒๑๗) 
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรนายทหารรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 การเปิดเผยราคากลางการจ้างบริการขนส่ง สป.เอฟ.เอ็ม.เอส ให้แก่ ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กำลังพล บก.กองทัพไทย สามารถ download คู่มือการเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของสถาบันภาษากองทัพไทย ได้แล้วทาง G-Chat ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สถาบันภาษากองทัพไทย 02 2412716, 02 2410038 
กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมดำเนินการขนส่งอุปกรณ์ เอฟ.เอ็ม.เอส. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
การศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้สายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทางระบบเครือข่าย (e-Learning)
  1. งานบริการ
งานสารบรรณและสิทธิประโยชน์กำลังพล ระบบการให้บริการข้อมูลแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ห้องสมุดทหาร ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองบัญชาการกองทัพไทย
การประชาสัมพันธ์ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  

 

สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย มูลนิธิศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร Ginfo
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร
bannerelearning
 amanyouyi