เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

act title1

7 ธันวาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย - ลาว (General Border Committee : GBC) ครั้งที่ 25 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนต... อ่านต่อ

5 ธันวาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสนามศุภชลาศัย โดยมี ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสากองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่ว... อ่านต่อ

5 ธันวาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยภริยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู... อ่านต่อ

4 ธันวาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา... อ่านต่อ

3 ธันวาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมี พลตรี กนกพงษ์ จันทร์นวล ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรี... อ่านต่อ

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนทั่วไปในกิจกรรม BikeUnAiRak สำหรับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ได้ล... อ่านต่อ

30 พฤศจิกายน 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการซ้อมใหญ่พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนทั่วไปในกิจกรรม BikeUnAiRak ณ สนามศุภชลาศัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิ... อ่านต่อ

29 พฤศจิกายน 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ นาย Randall G Schriver ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย ... อ่านต่อ

29 พฤศจิกายน 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ นาย Paul Robilliard เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ซึ่งเข้าเยี่ยมคำนับเพื่ออำลาตำแหน่ง ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญ... อ่านต่อ

29 พฤศจิกายน 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ศูนย์รักษาความปลอดภัย ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร โดยมี พลโท เอกพงศ์ วงศ์พรหมเมฆ ผู้บัญชากา... อ่านต่อ

28 พฤศจิกายน 2561 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมพิธีรับมอบเสื้อ BikeUnAiRak พระราชทานในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "BikeUnAiRak" ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเส... อ่านต่อ

26 พฤศจิกายน 2561 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายการปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร และบทบาทของกองทัพ ในการสนับสนุนการดำเนินการขอ... อ่านต่อ


act title2

12 ธันวาคม 2561 พลอากาศเอก ไพศาล น้ำทับทิม รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานแห่งประเทศไทย (รักชาติ เฟสติวัล) “รักชาติ 4.0 คนรุ่นใหม่ หัวใจรักชาติ... อ่านต่อ

6 ธันวาคม 2561 พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองเสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ นาวาโท Norudin bin Salleh ผู้ช่วยทูตทหารบูรไน ประจำกรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่งและแนะนำตัว นาวาโทหญิง Hajah Suriani Haji Junaidi... อ่านต่อ

6 ธันวาคม 2561 พลเอก ปริญญา  ขุนนาศรี รองเสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ นาย Alon Yehoshua ผู้ช่วยทูตทหารอิสราเอล ประจำกรุงเทพฯ เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย {gall... อ่านต่อ

6 ธันวาคม 2561 พลเอก ชัยชนะ  นาคเกิด เสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ พลตรี Jaromir Sebesta ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐเช็ก ประจำกรุงเทพฯ ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อแนะนำตัวเ... อ่านต่อ

30 พฤศจิกายน 2561 พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ 43 ในโอกาสเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของกองบ... อ่านต่อ

29 พฤศจิกายน 2561 พลเอก ปริญญา  ขุนนาศรี รองเสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ ดร. Ryosei KOKUBUN ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยรวมเหล่าญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที... อ่านต่อ

29 พฤศจิกายน 2561 พลเอก บัณฑิตย์  บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีบวงสรวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นศิริมงคลและขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลผู้ปฏิบัต... อ่านต่อ

28 พฤศจิกายน 2561 พลเอก ปริญญา  ขุนนาศรี รองเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่น 60 ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการ และรับฟังการบรรยายสรุปของกองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องนเรศ... อ่านต่อ

 ระบบเชือมโยง ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น กองบัญชาการกองทัพไทย   ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

banner libary  banner rtarf news

 

การเปิดเผยราคากลางการจ้างบริการขนส่ง สป.เอฟ.เอ็ม.เอส ให้แก่ ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
คณะกรรมาธิการบริหาราชการแผ่นดิน เปิดรับข้อคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเทียบตำแหน่งของข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (คลิก เพื่อตอบแบบสอบถาม
ประกาศ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thethaibar.or.th สมารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๑ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๘๘๗ ๖๘๐๑ - ๗ ต่อ ๑๐๑, ๒๑๗) 
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรนายทหารรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 การเปิดเผยราคากลางการจ้างบริการขนส่ง สป.เอฟ.เอ็ม.เอส ให้แก่ ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กำลังพล บก.กองทัพไทย สามารถ download คู่มือการเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของสถาบันภาษากองทัพไทย ได้แล้วทาง G-Chat ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สถาบันภาษากองทัพไทย 02 2412716, 02 2410038 
กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมดำเนินการขนส่งอุปกรณ์ เอฟ.เอ็ม.เอส. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
การศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้สายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทางระบบเครือข่าย (e-Learning)
  1. งานบริการ
งานสารบรรณและสิทธิประโยชน์กำลังพล ระบบการให้บริการข้อมูลแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ห้องสมุดทหาร ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองบัญชาการกองทัพไทย
การประชาสัมพันธ์ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  

 

สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย มูลนิธิศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร Ginfo
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร
bannerelearning
 amanyouyi