เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

act title1

19 ตุลาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ... อ่านต่อ

18 ตุลาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับข้าราชการกลาโหมพลเรือนผู้ที่บรรจุเข้ารับราชการทหารของกองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ... อ่านต่อ

18 ตุลาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ นาย Kirill Barsky เอกอัครราชทูตรัสเซีย ประจำประเทศไทย ซึ่งเข้าเยี่ยมคำนับเพื่ออำลาตำแหน่ง ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกอง... อ่านต่อ

18 ตุลาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทานจิตอาสาพัฒนาคูคลองและปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ อาคารบ้านพักสวัสดิการทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กรุ... อ่านต่อ

17 ตุลาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลเรือเอก Philip S. Davidson ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโด – แปซิฟิก และคณะ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ในโอกา... อ่านต่อ

15 ตุลาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ระหว่าง 15 - 22 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดรังสิต ตำ... อ่านต่อ

13 ตุลาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระลานพระราชวังดุสิต พร... อ่านต่อ

3 ตุลาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยมีประเด็นที่ส... อ่านต่อ

1 ตุลาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ในวาระตุลาคม 2561 และรายงานตัวเ... อ่านต่อ

28 กันยายน 2561 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีมอบหน้าที่ การบังคับบัญชาตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ระหว่าง พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ กับ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี และการสวนสนามเทิดเกียรติผู้บัญชาการทหา... อ่านต่อ

26 กันยายน 2561 พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดสนามกีฬาฟุตบอล กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และก่อให้เก... อ่านต่อ

25 กันยายน 2561 พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร ประจำปี 2561 โดย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบหนังสือประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการท... อ่านต่อ


act title2

22 ตุลาคม 2561 พลเอก บัณฑิตย์  บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำคณะนายทหารผู้ใหญ่ กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปภารกิจการจั... อ่านต่อ

13 ตุลาคม 2561 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการท... อ่านต่อ

8 ตุลาคม 2561 พลเอก วีรชัย อินทุโศภน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 34 โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็น... อ่านต่อ

21 กันยายน 2561 พลเรือเอก นพดล  สุภากร รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมบุคคลพลเรือนที่ผ่านการคัดสรรบรรจุเข้ารับราชการทหารของก... อ่านต่อ

4 กันยายน 2561 พลเอก ชัยชนะ  นาคเกิด รองเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก Vikas Shama ผู้ช่วยทูตทหารอินเดีย ประจำกรุงเทพฯ ในโอกาสอำลาตำแหน่ง และแนะนำ นาวาอากาศเอก Subramanian Krishnan... อ่านต่อ

23 สิงหาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี เสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ พันเอก (อาวุโส) Yin Zhong Liang รองเจ้ากรมข่าวทหาร สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรอง ไทย - สาธารณรัฐ... อ่านต่อ

16 สิงหาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี เสนาธิการทหาร ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเดินทางมามอบนโยบายการแก้ไขปัญห... อ่านต่อ

9 สิงหาคม 2561 พลเรือเอก สายันต์ ประสงค์สําเร็จ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลเรือเอก John C. Aqullino ผู้บัญชาการกองกำลังทางเรือสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นแปซิฟิก เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรอ... อ่านต่อ

 ระบบเชือมโยง ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น กองบัญชาการกองทัพไทย   ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

banner libary  banner rtarf news

 

pr 111061
การเปิดเผยราคากลางการจ้างบริการขนส่ง สป.เอฟ.เอ็ม.เอส ให้แก่ ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
คณะกรรมาธิการบริหาราชการแผ่นดิน เปิดรับข้อคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเทียบตำแหน่งของข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (คลิก เพื่อตอบแบบสอบถาม
ประกาศ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thethaibar.or.th สมารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๑ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๘๘๗ ๖๘๐๑ - ๗ ต่อ ๑๐๑, ๒๑๗) 
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรนายทหารรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 การเปิดเผยราคากลางการจ้างบริการขนส่ง สป.เอฟ.เอ็ม.เอส ให้แก่ ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กำลังพล บก.กองทัพไทย สามารถ download คู่มือการเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของสถาบันภาษากองทัพไทย ได้แล้วทาง G-Chat ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สถาบันภาษากองทัพไทย 02 2412716, 02 2410038 
กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมดำเนินการขนส่งอุปกรณ์ เอฟ.เอ็ม.เอส. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
การศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้สายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทางระบบเครือข่าย (e-Learning)
  1. งานบริการ
งานสารบรรณและสิทธิประโยชน์กำลังพล ระบบการให้บริการข้อมูลแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ห้องสมุดทหาร ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองบัญชาการกองทัพไทย
การประชาสัมพันธ์ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  

 

สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย มูลนิธิศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร Ginfo
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร
bannerelearning
 amanyouyi