เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

act title1

21 กันยายน 2561 พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลโท Zheng He ผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ซึ่งเข้าเยี่ยมคำนับเพื่อหารือข้อราชการ... อ่านต่อ

20 กันยายน 2561 พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีอำลาและมอบนโยบายแก่คณะนายทหารที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศของผู้ช่วยทูตทหาร ผู้ช่วยทูตทหารเหล่าทั... อ่านต่อ

20 กันยายน 2561 พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ นาย Glyn T. Davies เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับเพื่ออำลาตำแหน่ง ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญ... อ่านต่อ

19 กันยายน 2561 พลเรือเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางไปเยี่ยมอำลากองทัพเรือ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดย... อ่านต่อ

18 กันยายน 2561 พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะประธานคณะกรรมการระดับสูง (HLC) ไทย – เมียนมา ให้การต้อนรับ พลตรี แต๊ด โปน ผู้บัญชาการภาคทหารบกย่างกุ้ง และคณะ เนื่องในโอกาสเดินท... อ่านต่อ

17 กันยายน 2561  พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลตรี Giles  Hilln ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารสูงสุดสหราชอาณาจักร ซึ่งเข้าเยี่ยมคำนับ เนื่องในโอกาสเดินทางเย... อ่านต่อ

13 กันยายน 2561 พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน พิธีอำลาชีวิตราชการทหารและเชิดชูเกียรตินายทหาร เหล่าทหารม้าที่เกษียณอายุราชการในปี 2561 โดยมี พลตรี ปรีชา เบ็ญจขันธ์ ผู้บัญ... อ่านต่อ

5 กันยายน 2561 พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร  ครบรอบปีที่ 24 และพิธีเปิดห้องปฏิบัติการทางพยาธิ... อ่านต่อ

4 กันยายน 2561 พลอากาศเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีรับมอบ นาฬิกาบอกเวลาละหมาด จากคุณสยาม สุขสมใจ ผู้แทนบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ณ ห้องรับรอง 62 กอง... อ่านต่อ

4 กันยายน 2561 พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบชุดบินพร้อมอุปกรณ์การบิน ในโอกาสได้ทำการบินสังเกตการณ์ในตำแหน่งที่นั่งหลัง กับเครื่องบินขับไล่แบบที่ 19 ก (F-16B ) ของฝูงบิน 40... อ่านต่อ

3 กันยายน 2561 พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับกองทัพเรือ ทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ด้วยการปรับปรุงภูมิท... อ่านต่อ

31 สิงหาคม 2561 พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ที่ได้รับพระราชทานยศทหารช... อ่านต่อ


act title2

21 กันยายน 2561 พลเรือเอก นพดล  สุภากร รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมบุคคลพลเรือนที่ผ่านการคัดสรรบรรจุเข้ารับราชการทหารของก... อ่านต่อ

4 กันยายน 2561 พลเอก ชัยชนะ  นาคเกิด รองเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก Vikas Shama ผู้ช่วยทูตทหารอินเดีย ประจำกรุงเทพฯ ในโอกาสอำลาตำแหน่ง และแนะนำ นาวาอากาศเอก Subramanian Krishnan... อ่านต่อ

23 สิงหาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี เสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ พันเอก (อาวุโส) Yin Zhong Liang รองเจ้ากรมข่าวทหาร สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรอง ไทย - สาธารณรัฐ... อ่านต่อ

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี เสนาธิการทหาร ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเดินทางมามอบนโยบายการแก... อ่านต่อ

9 สิงหาคม 2561 พลเรือเอก สายันต์ ประสงค์สําเร็จ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลเรือเอก John C. Aqullino ผู้บัญชาการกองกำลังทางเรือสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นแปซิฟิก เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรอ... อ่านต่อ

31 กรกฎาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี  เสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี Tony Davies รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพนิวซีแลนด์ เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย ความมั่นค... อ่านต่อ

27 กรกฎาคม 2561 พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ... อ่านต่อ

8 มิถุนายน 2561 พลเอก วิชัย แชจอหอ รอง เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมปลูกป่าและซ่อมแซม ฝายชะลอน้ำโครงการมวลชน กองทัพไทยร่วมใจช่วยเหลือป้อง กันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัต ณ โรงเรียนเตรียมทหา... อ่านต่อ

 ระบบเชือมโยง ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น กองบัญชาการกองทัพไทย   ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

banner libary  banner rtarf news

 

การเปิดเผยราคากลางการจ้างบริการขนส่ง สป.เอฟ.เอ็ม.เอส ให้แก่ ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 hot kapook8
คณะกรรมาธิการบริหาราชการแผ่นดิน เปิดรับข้อคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเทียบตำแหน่งของข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (คลิก เพื่อตอบแบบสอบถาม
ประกาศ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thethaibar.or.th สมารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๑ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๘๘๗ ๖๘๐๑ - ๗ ต่อ ๑๐๑, ๒๑๗) 

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ "สะสมทวีทรัพย์" โดยสมาชิกสหกรณ์ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ต้องเปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ และฝากเงินเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือนขั้นต่ำ 300 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเดือนได้รับอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้
- ฝาก 1 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.30 บาทต่อปี
- ฝาก 2 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.40 บาทต่อปี
- ฝาก 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 บาทต่อปี
สมาชิกสามารถยื่นขอสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 30 กันยายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม โทร. 02-575-4496, 086-378-5797-98

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัดขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ "สร้างอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้" โดยสหกรณ์ให้การสนับสนุนเงินผู้เข้าร่วมโครงการรายละไม่เกิน 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 บาท ต่อปี ผ่อนชำระรายเดือนไม่เกิน 24 งวด ปลอดการชำระหนี้ 2 เดือนแรก สมาชิกสามารถยื่นขอสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 30 กันยายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม โทร. 02-575-4496, 086-378-5797-98
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรนายทหารรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 การเปิดเผยราคากลางการจ้างบริการขนส่ง สป.เอฟ.เอ็ม.เอส ให้แก่ ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กำลังพล บก.กองทัพไทย สามารถ download คู่มือการเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของสถาบันภาษากองทัพไทย ได้แล้วทาง G-Chat ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สถาบันภาษากองทัพไทย 02 2412716, 02 2410038 
กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมดำเนินการขนส่งอุปกรณ์ เอฟ.เอ็ม.เอส. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
การศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้สายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทางระบบเครือข่าย (e-Learning)
  1. งานบริการ
งานสารบรรณและสิทธิประโยชน์กำลังพล ระบบการให้บริการข้อมูลแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ห้องสมุดทหาร ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองบัญชาการกองทัพไทย
การประชาสัมพันธ์ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  

 

สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย มูลนิธิศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร Ginfo
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร
bannerelearning