เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

act title1

17 กันยายน 2564 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้า...

อ่านต่อ
การแถลงแนวทางการพัฒนาประเทศเพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร และวิทยาลัยการทัพของทั้งสามเหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2564

8 กันยายน 2564 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการแถลงแนวทางการพัฒนาประเทศ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราช...

อ่านต่อ

3 กันยายน 2564 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2564 ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย ...

อ่านต่อ
ภารกิจ บก.ทท.

12 สิงหาคม 2564 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา...

อ่านต่อ

11 สิงหาคม 2564 พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข...

อ่านต่อ
การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม 2564 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเ...

อ่านต่อ
หัวหน้าศูนย์หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ลงพื้นที่ ตรวจด่านตรวจรอยต่อข้ามจังหวัด

28 กรกฎาคม 2564 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจเยี่ยมด่านตรวจเข้มแข็ง รอยต่อพื้นที่สีแดงเข้ม จำนวน 2 จุด ได้แก่ ด่าน...

อ่านต่อ
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายแรงงาน เพื่อการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคง พร้อมทั้งให้กำลังใจและให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่

10 กรกฎาคม 2564 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หัวหน้าศูนย์หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการ...

อ่านต่อ
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายแรงงาน

10 กรกฎาคม 2564 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายแรงงาน เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าท...

อ่านต่อ

28 มิถุนายน 2564 พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้อำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ...

อ่านต่อ

23  มิถุนายน 2564  พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำร...

อ่านต่อ

17 มิถุนายน 2564 พลเอก เฉลิมพล   ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID–19 และสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎ...

อ่านต่อ


act title2

รองเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจเยี่ยมจุดสกัดการเคลื่อนย้ายแรงงาน

29 กรกฎาคม 2564 พลเอก ธิติชัย เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร ในฐานะรองเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจเยี่ยมจุดสกัดการเคลื่อนย้ายแรงงาน และจุดตรวจป้องกันอาชญากรรม จำนวน... อ่านต่อ

เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจเยี่ยมจุดสกัดการเคลื่อนย้ายแรงงาน

29 กรกฎาคม 2564 พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เสนาธิการทหาร ในฐานะเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจเยี่ยมจุดสกัดการเคลื่อนย้ายแรงงาน และจุดตรวจป้องกันอาชญากรรม จำนวน 2 จุด ... อ่านต่อ

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจเยี่ยมจุดสกัดการเคลื่อนย้ายแรงงาน

29 กรกฎาคม 2564 พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจเยี่ยมจุดสกัดการเคลื่อนย้ายแรงงาน และจุดตรวจป้องกันอาชญากร... อ่านต่อ

รองเสนาธิการทหารในฐานะรองเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจร่วมในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

21 กรกฎาคม 2564 พลเอก ธิติชัย เทียนทอง รองเสนาธิการทหารในฐานะรองเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจร่วมในพื้นที่ กรุงเท... อ่านต่อ

21 กรกฎาคม 2564 พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เสนาธิการทหารในฐานะเสนาธิการ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจการปฏิบัติการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยอากา... อ่านต่อ

12 กรกฎาคม 2564 พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เสนาธิการทหาร ในฐานะเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดสกัดการเคลื่อนย้ายแรงงานและจุดตรวจป้องกันอาชญากรรม ห้วงการประกาศส... อ่านต่อ

6 กรกฎาคม 2564 พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เสนาธิการทหารในฐานะเสนาธิการกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และในฐานะเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจเยี่ยมเ... อ่านต่อ

18 พฤษภาคม 2564 พลเอก ธิติชัย เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร พร้อมด้วย พลโท นักรบ บุญบัวทอง และคณะ ตัวแทนนักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 24 กองบัญชาการกองทัพไทย มอบสิ่งของและเวชภัณฑ์ ให้กับ กรมยุทธบริการทหาร/ศูนย์... อ่านต่อ

 ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ  banner report 2563

banner libary  banner rtarf news

banner amulet2  banner language


club title2

 

chomrom golf  banner c eng2

ชมรมแบตมินตั้น   ชมรมเทนนิส

banner chomrom03  ชมรมจักรยาน

 

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

bloodCOVID19    banner rdpscc  

Untitledฟ

  1. งานบริการ
งานสารบรรณและสิทธิประโยชน์กำลังพล ระบบการให้บริการข้อมูลแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ห้องสมุดทหาร ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองบัญชาการกองทัพไทย
การประชาสัมพันธ์ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  

 

สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย มูลนิธิศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร Ginfo แจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร กฎหมายร่างรัฐธรรมนูญ rtarf cyber security policy Cobra gold 18
โครงการพัฒนาแบบจำลองยีออยร์ RANSOMWARE bannerelearning KM
 amanyouyi 1610546030464    


link title