เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

act title1

17 มิถุนายน 2564 พลเอก เฉลิมพล   ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID–19 และสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎ...

อ่านต่อ

11 มิถุนายน 2564 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID–19 และสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งก...

อ่านต่อ

10 มิถุนายน 2564 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้อำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการชายแดนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด...

อ่านต่อ

9 มิถุนายน 2564 นาฬิกา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดการประชุมทางไกลผ่านระบบ VTC เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางทหาร ระหว่าง พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กับ พลเรือเอก John C. Aquilino (จ...

อ่านต่อ

7 มิถุนายน 2564 พลเอกเฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับคุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทีโอ...

อ่านต่อ

7 มิถุนายน 2564 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของจุดบริการฉีดวัคซีนกองบัญชาการกองทัพไทย ณ อาคาร 15 กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

2 มิถุนายน 2564 พลเอกเฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25...

อ่านต่อ

28 พฤษภาคม 2564 พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้อำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นประธานการประชุมบูรณาการและขับเคลื่อนการบริหารจัดการชายแดนภายใต้สถานก...

อ่านต่อ

20 พฤษภาคม 2564 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับมอบพัดลม จำนวน 100 เครื่อง จากคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา โดยมี พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ...

อ่านต่อ

14 พฤษภาคม 2564 พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลบุษราคัม (โรงพยาบาลสนาม) โดยมี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโห...

อ่านต่อ
ต้อนรับ รมช.กห.

25 เมษายน 2564 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสตรวจเยี่ยมศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด 19 ศูนย์ป...

อ่านต่อ
พิธีวันคล้ายวันสววรคตพระนเรศวรมหาราช

25 เมษายน 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ขึ้นอย่างเรีย...

อ่านต่อ


act title2

18 พฤษภาคม 2564 พลเอก ธิติชัย เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร พร้อมด้วย พลโท นักรบ บุญบัวทอง และคณะ ตัวแทนนักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 24 กองบัญชาการกองทัพไทย มอบสิ่งของและเวชภัณฑ์ ให้กับ กรมยุทธบริการทหาร/ศูนย์... อ่านต่อ

5 พฤษภาคม 2564 พลเอก ธิติชัย เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี/กรรมการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และพลโท สรรเ... อ่านต่อ

23 เมษายน 2564 พลเอก คำรณ เครือวิชฌยาจารย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าร่วมการส่งเยาวชนในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 38 เดินทางกลับภูมิลำเนา ณ ห้องแสงเดือน ชั้... อ่านต่อ

10 เมษายน 2564 พลเอก คำรณ  เครือวิชฌยาจารย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้” รุ่นที่ 38 ณ ห้องแสงเดือน ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศา... อ่านต่อ

9 เมษายน 2564 พลเอก คำรณ  เครือวิชฌยาจารย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร บริเวณปั๊มบางจาก ถนนพหลโยธ... อ่านต่อ

รองเสนาธิการทหาร ผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในงานวันรณรงค์การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิดสากล ประจำปี ๒๕๖๔

4 เมษายน 2564 พลเอก ธิติชัย เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร ผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในงานวันรณรงค์การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิดสากล ประจำปี 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนิคมบ้านกรวด อำเภอบ้านกรว... อ่านต่อ

กองบัญชาการกองทัพไทย ส่งมอบยุทโธปกรณ์พิเศษ ให้แก่ กองกำลังป้องกันชายแดน

4 มีนาคม 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีส่งมอบยุทโธปกรณ์พิเศษ ให้แก่ กองกำลังป้องกันชายแดน ตามนโยบายของ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร ที่มีความห่วงใย... อ่านต่อ

ตรวจเยี่ยม

5 กุมภาพันธ์ 2564 พลเอก ฉลองชัย ชัยยะคำ รองเสนาธิการทหาร และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2564 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ... อ่านต่อ

 ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ  banner report 2563

banner libary  banner rtarf news

banner amulet2  banner language


club title2

 

chomrom golf  banner c eng2

ชมรมแบตมินตั้น   ชมรมเทนนิส

banner chomrom03  ชมรมจักรยาน

 

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

bloodCOVID19   banner rdpscc  

  1. งานบริการ
งานสารบรรณและสิทธิประโยชน์กำลังพล ระบบการให้บริการข้อมูลแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ห้องสมุดทหาร ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองบัญชาการกองทัพไทย
การประชาสัมพันธ์ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  

 

สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย มูลนิธิศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร Ginfo แจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร กฎหมายร่างรัฐธรรมนูญ rtarf cyber security policy Cobra gold 18
โครงการพัฒนาแบบจำลองยีออยร์ RANSOMWARE bannerelearning KM
 amanyouyi 1610546030464    


link title