เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

act title1

ต้อนรับ รมช.กห.

25 เมษายน 2564 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสตรวจเยี่ยมศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด 19 ศูนย์ป...

อ่านต่อ
พิธีวันคล้ายวันสววรคตพระนเรศวรมหาราช

25 เมษายน 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ขึ้นอย่างเรีย...

อ่านต่อ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ นาย คลิสตอฟ ซุตแตร์ (Christoph Sutter) หัวหน้าสำนักงานภูมิภาคฯ องค์การคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (The International Committee of Red Cross – ICRC) และคณะ

8 เมษายน 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ นาย คลิสตอฟ ซุตแตร์ (Christoph Sutter) หัวหน้าสำนักงานภูมิภาคฯ องค์การคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (...

อ่านต่อ

 25 มีนาคม 2564 พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วย  พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ   ผู้บัญชาการทหารอากาศ  พลตำรวจเอก สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข&...

อ่านต่อ

18 มีนาคม 2564 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าร่วมประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 18 (The 18th ASEAN Chiefs of Defence Forces Meeting (ACDFM-18) 2021) ผ่านระบบการประชุม...

อ่านต่อ

16 มีนาคม 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ครบรอบ 61 ปี ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ อย่างเรียบง่าย สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเ...

อ่านต่อ

12 มีนาคม 2564 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและติดตามภารกิจการสกัดกั้นยาเสพติดของหน่วยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมี เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ...

อ่านต่อ

24 กุมภาพันธ์ 2564 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร...

อ่านต่อ
กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

18-19 กุมภาพันธ์ 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรี...

อ่านต่อ
คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องกิจการทหารและความมั่นคงแบบองค์รวม ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

11 กุมภาพันธ์ 2564 พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา เป็นประธานในการศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องกิจการทหารและความมั่นคงแบบองค์รวม โ...

อ่านต่อ

18 มกราคม 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดงานวันกองทัพไทย ประจำปี 2564 โดยมี ผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการ...

อ่านต่อ

7 มกราคม 2564 พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ รวมทั้งให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

อ่านต่อ


act title2

5 พฤษภาคม 2564 พลเอก ธิติชัย เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี/กรรมการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และพลโท สรรเ... อ่านต่อ

23 เมษายน 2564 พลเอก คำรณ เครือวิชฌยาจารย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าร่วมการส่งเยาวชนในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 38 เดินทางกลับภูมิลำเนา ณ ห้องแสงเดือน ชั้... อ่านต่อ

10 เมษายน 2564 พลเอก คำรณ  เครือวิชฌยาจารย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้” รุ่นที่ 38 ณ ห้องแสงเดือน ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศา... อ่านต่อ

9 เมษายน 2564 พลเอก คำรณ  เครือวิชฌยาจารย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร บริเวณปั๊มบางจาก ถนนพหลโยธ... อ่านต่อ

รองเสนาธิการทหาร ผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในงานวันรณรงค์การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิดสากล ประจำปี ๒๕๖๔

4 เมษายน 2564 พลเอก ธิติชัย เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร ผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในงานวันรณรงค์การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิดสากล ประจำปี 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนิคมบ้านกรวด อำเภอบ้านกรว... อ่านต่อ

กองบัญชาการกองทัพไทย ส่งมอบยุทโธปกรณ์พิเศษ ให้แก่ กองกำลังป้องกันชายแดน

4 มีนาคม 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีส่งมอบยุทโธปกรณ์พิเศษ ให้แก่ กองกำลังป้องกันชายแดน ตามนโยบายของ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร ที่มีความห่วงใย... อ่านต่อ

ตรวจเยี่ยม

5 กุมภาพันธ์ 2564 พลเอก ฉลองชัย ชัยยะคำ รองเสนาธิการทหาร และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2564 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ... อ่านต่อ

20 มกราคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เสนาธิการทหาร/เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องฟอกและฆ่าเชื้อในอากาศสำหรับห้องขนาดใหญ่ รุ... อ่านต่อ

 ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ  banner report 2563

banner libary  banner rtarf news

banner amulet2  banner language


club title2

 

chomrom golf  banner c eng2

ชมรมแบตมินตั้น   ชมรมเทนนิส

banner chomrom03  ชมรมจักรยาน

 

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

bloodCOVID19   banner rdpscc  

  1. งานบริการ
งานสารบรรณและสิทธิประโยชน์กำลังพล ระบบการให้บริการข้อมูลแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ห้องสมุดทหาร ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองบัญชาการกองทัพไทย
การประชาสัมพันธ์ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  

 

สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย มูลนิธิศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร Ginfo แจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร กฎหมายร่างรัฐธรรมนูญ rtarf cyber security policy Cobra gold 18
โครงการพัฒนาแบบจำลองยีออยร์ RANSOMWARE bannerelearning KM
 amanyouyi 1610546030464    


link title

แบบสอบถามความพึงพอใจหน่วยขึ้นตรง กรมการสื่อสารทหาร

- ศูนยฺ์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร

- ศูนย์โทรคมนาคมทหาร

- กองฝึกอบรม