เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

act title1

10 กันยายน 2563 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดร้านกาแฟสวัสดิการ และชมรมภาษาอังกฤษ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาของกองบัญชาการกองทัพไทยเข้าร่วมพิ...

อ่านต่อ

วันที่ 2 กันยายน 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการประชุมแถลงผลการดำเนินงานของกองบัญชาการกองทัพไทยตามแผนงานประจำปี งานตามนโยบายและงานพิเศษที่รับมอบหมาย ในปีงบประมาณ 256...

อ่านต่อ

2 กันยายน 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีส่งกำลังของกองทัพไทยที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (UN) ในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (United Nations Missi...

อ่านต่อ

28 สิงหาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครบรอบ 30 ปี ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ...

อ่านต่อ

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับมอบห้องพ่นไอหมอกฆ่าเชื้อแบบ 3 ช่องทาง จำนวน 1 ห้อง พร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 1,000 ลิตร จาก นายยศพันธ์ พิภพสิทธิโภคิณ ประธานกรรมก...

อ่านต่อ

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดร้านทำผมสวัสดิการสุภาพสตรี กองบัญชาการกองทัพไทย ณ อาคารสัมมนา​ทางวิชาการ​ และพิธีมอบจักรยาน​สวัสดิการ​ของกองบัญ...

อ่านต่อ

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเเละภริยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล จำนวน 89 รูป ณ ท้องสนามหลวง พร้อมทั้งนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ของกองบัญชาการกองทัพไทยเเล...

อ่านต่อ

11 สิงหาคม 2563 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ของกองบัญชาการกองทัพไทย...

อ่านต่อ

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการว...

อ่านต่อ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 133 ปี โดยมี องคมนตรี นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ...

อ่านต่อ

30 กรกฎาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานแพทย์ กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาของกองบัญชาการกองทัพไทยเข...

อ่านต่อ

28 กรกฎาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยคุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้...

อ่านต่อ


act title2

17 กันยายน 2563 พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมี ผู้บัง... อ่านต่อ

17 กันยายน 2563 พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบการประชุมทางไกล เรื่อง “การประสานความร่วมมือ มิตรภาพ แล... อ่านต่อ

9 กันยายน 2563 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลจัตวา Khun Nay Tun Oo (ขุน ไหน่ ทุน อู) ผู้ช่วยทูตทหารบก ผู้ช่วยทูตทหารเรือ ผู้ช่วยทูตทห... อ่านต่อ

8 กันยายน 2563 พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมกำลังพลและพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ... อ่านต่อ

19 สิงหาคม 2563 พลเรือเอก พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชากา... อ่านต่อ

 12 สิงหาคม 2563 พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ... อ่านต่อ

 9 กรกฎาคม 2563 พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการเตรียมความพร้อมเเก้ไขปัญหาอุทกภัยในห้วงฤดูฝน ของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยสำนัก... อ่านต่อ

24 มิถุนายน 2563 พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกเตรียมความพร้อมก่อนการวางกำลัง (การฝึกรวมการ) (Pre-deployment Training : PDT) ของกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดา... อ่านต่อ

 ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ  banner report 2562

banner libary  banner rtarf news

banner amulet2  banner language

 

chomrom golf  banner c eng2

ชมรมแบตมินตั้น   ชมรมเทนนิส

banner chomrom03  ชมรมจักรยาน

 

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

20200918 ประกาศรายชอ


1570801424626

  1. งานบริการ
งานสารบรรณและสิทธิประโยชน์กำลังพล ระบบการให้บริการข้อมูลแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ห้องสมุดทหาร ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองบัญชาการกองทัพไทย
การประชาสัมพันธ์ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  

 

สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย มูลนิธิศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร Ginfo
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร
bannerelearning
 amanyouyi

แบบสอบถามความพึงพอใจหน่วยขึ้นตรง กรมการสื่อสารทหาร

- ศูนยฺ์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร

- ศูนย์โทรคมนาคมทหาร

- กองฝึกอบรม