เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ดำเนินการสำรวจพื้นที่เสี่ยงที่คาดว่าอาจจะเกิดอุทกภัย เนื่องจากฝนตกสะสมเป็นปริมาณมาก ซึ่งจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วม ในพื้นที่ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย