เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่าง พร้อมยุทโธปกรณ์ ปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยดำเนินการปรับปรุงเส้นทางผิวจราจรลูกรัง ณ ตำบลหนองหัวแรด และตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยมีประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 409 ครัวเรือน 1,326 คน