เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Attachments:
Access this URL (https://rtarf.mi.th/attachments/article/5281/%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C.pdf)กดเพื่อดาวน์โหลด[ประกาศศูนย์ไซเบอร์ทหารฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย สอบสัมภาษณ์ และกำหนดการสอบ]0.1 kB

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกพนักงานราชการเพื่อทดแทนการสูญเสียของ ศูนย์ไซเบอร์ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย สอบสัมภาษณ์ และกำหนดการสอบ