เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Attachments:
Download this file (20220630-final.pdf)กดเพื่อดาวน์โหลด[ประกาศศูนย์ไซเบอร์ทหารฯ เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือก]706 kB

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกพนักงานราชการเพื่อทดแทนการสูญเสียของ ศูนย์ไซเบอร์ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือก