เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Attachments:
Download this file (20220804-ohq-recuit.pdf)กดเพื่อดาวน์โหลด[ประกาศ สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕]730 kB

ประกาศ สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) และสมัครสอบผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/militiA ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕